Điều khoản & điều kiện

ZEAL quy định về sự riêng tư

Website này là tài sản của ZEAL và công ty TNHH MTV Hiệp Trí

ZEAL luôn tôn trọng vấn đề riêng tư của bạn. Những nội dung dưới thể hiện rõ các quy định về sự riêng tư của chúng tôi.

Nội dung của quy định về sự riêng tư

Phần Quy Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang website ZEAL và ứng dụng ZEAL, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Việc thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tham gia ZEAL website, khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc mua sản phẩm của ZEAL, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến măi hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

Khi bạn đăng ký vào website và mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, ngành nghề, số điện thoại di động. . . Sau khi bạn đã mua và đăng nhập vào website của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.
Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn thông tin về tập tin cookie và đơn hàng bạn đă yêu cầu.

Chúng tôi sử dụng các thông tin này để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp sở thích và lịch sử giao dịch của bạn

Các thắc mắc hoặc góp ý

 Nếu bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin gởi email support@zeal.com.vn hoặc điện thoại (028).668 28 972


Điều khoản sử dụng  website ZEAL

Website www.zeal.com.vn (và được gọi tắt là “ZEAL”) là một trang web thương mại điện tử cho phép người sử dụng tạo một tài khoản để mua hàng hóa và đăng ký nhận bản tin, thông tin khuyến mãi . . . thông qua trang web ZEAL. Thành viên ZEAL (sau đây gọi tắt là “Thành viên”) có thể tạo tài khoản để mua hoặc đăng ký nhận bản tin, thông tin khuyến mãi từ trang web ZEAL.

Việc đăng ký thành viên và sử dụng các dịch vụ của ZEAL đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản được đăng tải trong “Điều khoản sử dụng” này. Tại từng thời điểm, để phù hợp với luật pháp, chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản trong điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản khoản đã được cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý điều khoản sử dụng đã được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo điều khoản sử dụng thường xuyên và tuân thủ các điều khoản để sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

Quyền sở hữu trí tuệ

- Website ZEAL là sản phẩm của CTY TNHH MTV Hiệp Trí và được pháp luât bảo hộ. Bạn không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần, hình thức nào của hệ thống ZEAL trừ khi bạn nhận được văn bản chính thức của chúng tôi.

- Khi đã là thành viên, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan đến ZEAL và các sản phẩm của ZEAL.

Miễn trừ

ZEAL sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập tới trang web.